Page 9 - Katalog_STOMIX_2018-navrh6.indd
P. 9

zAtepLení
                 7
                                                           Ilustraèní obrázek.
        2
                                    9

                4    5    4


          6
                           8
         6


      3

                      Certifi kace:
                      •  stavební technické osvědčení č. 060-041591
                      •  protokol o výsledku certifi kace výrobku č. 060-
                       040086
                      • certifi kát výrobku č. 204/c5a/2015/060-41751
                                           Náš technik Vám připraví návrh skladby
                                           zateplení na místě a navíc ověří vhodnost
                                           stávající konstrukce.


                      Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a
                      údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX ®

                                                        6
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14