Page 4 - Katalog_STOMIX_2018-navrh6.indd
P. 4

STX.THERM ALFA
             ®

     výHODy A RADy


     zateplovací systém na bázi polystyrenových
     izolačních desek představuje nejrozšířeněj-
     ší řešení zateplení v České republice i celé
     evropě. systém je vhodný pro všechny, kteří
  zAtepLení
     hledají kvalitní zateplení za přijatelnou cenu.
     zvýšený tepelný odpor vede k okamžitému
     výraznému snížení nákladů na vytápění a ná-
     vratnost investice do zateplení je velmi rychlá.
     k výhodám systému patří nízké přitížení kon-
     strukce budovy a relativně nenáročné provedení
     zateplení. variantou tohoto systému je řešení
     s použitím šedého polystyrenu s přídavkem
     grafi tu, díky kterému je možno použít o cca
     15 % menší tloušťku izolantu při zachování
     stejných tepelně izolačních vlastností.


     stX.therM  ALFA je jeden z nejkvalitněj-
          ®
     ších zateplovacích systémů na trhu a od roku
     1996 s ním bylo provedeno zateplení více než
     12 milionů m² v České a slovenské republice.                                             1


    STX.THERM ALFA           4  suchá stěrková hmota řady ALFAFIX s1,  8  Mezinátěr eh, hc-4 nebo hc-5 pod siliko-
            ®
                                      ®
    vnější kontaktní tepelně izolační  nebo s101 pro vytvoření základní vrstvy. nové omítky a barvy
    systém s použitím desek z bílého   5  výztužná síťovina vT1 nebo vT1/1 9  Povrchová úprava
    nebo šedého polystyrenu       tvarově stálá skleněná síťovina opatřená  tenkovrstvé probarvené omítky řady betADe-
                                          ®
                       povrchovou úpravou proti alkáliím. kor AF/AD, sAF/sAD, sIF/sID, vF/vD,
                                         mozaikové omítky ALFADekor G, obklady
     1  Podklad: bez prachu a mastnoty, pevný,  6  Kotevní prvky     brIck FLeXy
    soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či  talířové hmoždinky pth-X, pth-eX, pth-s,
    cihelné zdivo). Doporučujeme přetřít penetrač- pth-sX, pth-kz, ejotherm str U 2G, tFIX
    ním nátěrem nL nebo eh.       8M, termoz sv II nebo ecotwist, termoz cs 8,
                       spiral Anksys sA, ...
     2  suché minerální lepicí hmoty
    řady ALFAFIX s2,s1, s101 nebo nízkoexpanz- 7  zesílení vyztužení
         ®
    ní lepicí hmota ALFAFIX pUr     nároží, okraje nebo části etIcs zdvojením
             ®
                       síťoviny nebo lištou
     3  Izolant - bílý nebo šedý polystyren eps F
    1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9