Page 6 - Katalog_STOMIX_2018-navrh6.indd
P. 6

STX.THERM BETA
             ®

     výHODy A RADy


     zateplovací systém stX.therM  betA
                   ®
     s tepelnou izolací z minerální vlny lze použít
     bez jakýchkoli požárně technických omezení,
     a to i ve výškách nad 22,5 m. I tento systém
  zAtepLení
     samozřejmě disponuje všemi certifi káty a lze
     jej přizpůsobit na míru stavbě a požadavkům
     investora.


     kvalita zateplovacího systému stX.therM
                      ®
     betA byla prokázána náročnými aplikace-
     mi nejen v České republice, ale také v ruské
     federaci. od roku 2001 zde bylo tímto systémem
     zatepleno více než 1,2 mil. m², z toho cca
     200 000 m² v oblasti jekatěrinburku na sibiři.
                                             1


    STX.THERM BETA           4  suchá stěrková hmota řady ALFAFIX s1,  8  Mezinátěr eh, hc-4 nebo hc-5 pod siliko-
            ®
                                      ®
    vnější kontaktní tepelně izolační sys- nebo s101 pro vytvoření základní vrstvy. nové omítky a barvy
    tém s použitím desek z minerální vlny 5  výztužná síťovina vT1 nebo vT1/1 9  Povrchová úprava
                       tvarově stálá skleněná síťovina opatřená  tenkovrstvé probarvené omítky řady betADe-
                                          ®
     1  Podklad: bez prachu a mastnoty, pevný,  povrchovou úpravou proti alkáliím. kor AF/AD, sAF/sAD, sIF/sID, vF/vD
    soudržný a rovný (např. beton, pórobeton či  6  Kotevní prvky
    cihelné zdivo). Doporučujeme přetřít penetrač- talířové hmoždinky pth-eX, pth-s, pth-kz,
    ním nátěrem nL nebo eh.       ejotherm str U 2G, tFIX 8M, termoz sv II
     2  suché minerální lepicí hmoty řady ALFA- nebo ecotwist, termoz cs 8, …
      ®
    FIX s2, s1, s11, s101        7  zesílení vyztužení
     3  Izolant - minerální vlna tr10/tr15 nebo  nároží, okraje nebo části etIcs zdvojením
    tr80 (lamela)            síťoviny nebo lištou


    3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11