Page 7 - Katalog_STOMIX_2018-navrh6.indd
P. 7

zAtepLení
                 7
                                                           Ilustraèní obrázek.
        2                4    5    4
                                      9


                            8

          6
      3   6


                                                     ETA
                                                    05/0173                                                kód nová zelená úsporám:
                                               svt 572


            stoMIX, spol. s r.o. varianty zateplovacího systému
            skorošice 197 05
                             ®
            790 65 skorošice  STX.THERM BETA:
            Česká republika
                STX.THERM BETA        varianta pro mechanické zdvojení
                   ®
              1020
                  01-002  STX.THERM BETA-S zateplení s izolantem z minerální
                          ®
      číslo prohlášení o vlastnostech: 01-002-07 (v příloze) vlny
       vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva
   skladba systému: viz prohlášení o vlastnostech, tabulka 1
   reakce na oheň etIcs: viz prohlášení o vlastnostech
   vodotěsnost: viz prohlášení o vlastnostech
   nasákavost: viz prohlášení o vlastnostech
   odolnost mechanickému poškození: viz prohlášení o vlastnostech         Náš technik Vám připraví návrh skladby
   propustnost pro vodní páru: viz prohlášení o vlastnostech            zateplení na místě a navíc ověří vhodnost
   nebezpečné látky: neobsahuje nebezpečné látky                  stávající konstrukce.
   pevnost připevnění: viz prohlášení o vlastnostech
   přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: viz prohlášení o vlastnostech
   přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu
   výrobku: viz prohlášení o vlastnostech
   odolnost zatížení větrem: viz prohlášení o vlastnostech Doporučený postup: viz Pokyny pro navrhování, montáž a
   tepelný odpor etIcs: viz prohlášení o vlastnostech údržbu zateplovacích systémů společnosti STOMIX ®
                                                        4
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12