Page 10 - Katalog_STOMIX_2018-navrh6.indd
P. 10

STX.THERM MONT
             ®

     výHODy A RADy


     zateplovací systém stX.therM  Mont
                  ®
     je  zateplovací systém s národní certifi ka-
     cí a certifi kátem sto. je určen na podklady
     tvořené ocelovým plechem o tloušťce min. 0,6
  zAtepLení
     mm, dřevotřískovými (DtD), dřevoštěpkovými
     (osb),  cementotřískovými (např. cetris), sád-
     rovláknitými deskami (např. Fermacell, rigidur
     atd.) a magnezitovými rt deskami (pouze pro
     eps). systém je vhodný pro kvalitní zateplení
     montovaných objektů s vysokou odolností vůči
     prasklinám a mechanickému poškození za při-
     jatelnou cenu. je velmi vhodný pro zateplení
     objektů s ocelovou konstrukcí typu korD nebo
     hArD. zvýšený tepelný odpor konstrukce vede
     k okamžitému a výraznému snížení nákladů na
     vytápění a zvýšení tepelné pohody v objektu.
     také návratnost investice je vzhledem ke stále
     rostoucím cenám energií velmi rychlá.

     velká variabilita složení povrchového souvrství
     a omítek nabízí mnoho možností s ohledem na
     odolnost vůči zašpinění, samočistící schopnosti
     a mechanickou odolnost zateplení.
                              1                                                      2
    STX.THERM MONT           2  Lepicí hmoty: ALFAFIX tIs, s11, pUr 7  zesílení vyztužení
            ®
                                 ®
    vnější tepelně izolační kontaktní  3  Izolant - bílý nebo šedý polysteren  nároží, okraje nebo části etIcs zdvojením
                                         síťoviny nebo lištou
    systém s použitím izolačních desek z  eps 70F
    bílého nebo šedého pěnového poly-                    8  Mezinátěr eh, hc-4 nebo hc-5 pod siliko-
                                  ®
    styrenu eps pro montované domy a   4  základní vrstva: ALFAFIX s1, s101 nové omítky a barvy
    dřevostavby typu korD či okál    5  výztužná síťovina vT1 nebo vT1/1 9  Povrchová úprava
                       tvarově stálá skleněná síťovina opatřená  tenkovrstvé probarvené omítky řady betADe-
     1  Podklad: bez prachu a mastnoty, pevný,  povrchovou úpravou proti alkáliím. kor AF/AD, sAF/sAD, sIF/sID, vF/vD
                                          ®
    soudržný a rovný deskové materiály např.  6  Kotevní prvky
    osb, DtD, sádrovláknité, magnesiové nebo  talířek hmoždinkový tIt s vhodným šroubem,
    cementotřískové desky. Doporučujeme přetřít  ejotherm str h, termofi x 6h, termofi x b
    penetračním nátěrem nL nebo eh.
    7
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15